beate-mc3b6ller-2013

När du söker arbete är det naturligtvis viktigt att du lägger ned tid på ditt CV och ditt personliga brev. Det ska på ett tydligt och talande sätt beskriva vem du är så att läsaren får en tydlig bild av vem du är. Kom ihåg att inte enbart beskriva vad du har gjort. Det är också betydelsefullt att du förklarar på vilket sätt du medfört mernytta på dina arbetsplatser. Exempelvis jag har arbetat som säljare och sålt för x antal kronor och medverkat till att försäljningen ökat med y procent. När väl grunden är lagd är det också viktigt att du tänker på hur du förbereder dig inför en intervju, det är då det gäller att sticka ut. Vad är då angeläget att tänka på?

1.  Kom förberedd till intervjun 

Innan du går till arbetsgivaren, läs på om företaget och dess bransch. Förbered frågor som du kan ställa under intervjun. Ställ intressanta frågor om företaget. Det visar att du är nyfiken på vilka de är. Undvik enklare typer av frågor, typ hur många arbetar här. Det bör du läst på innan besöket.

2.  Ställ frågor som har med dig att göra

Vilka utvecklingsmöjligheter vill du ha på ditt jobb? Vad vill du få ut av arbetsuppgifterna? Ställ frågor som har med din anställning att göra. Det signalerar att du tror på dig själv och är mån om din framtid.

 3.  Var extra beredd på de vanligaste frågorna 

Det finns en del frågor som så gott som alltid kommer på en intervju. Exempelvis vilka är dina bra och mindre bra sidor. Prata gärna igenom frågorna med en vän innan och öva på svaren. Det medverkar till att du känner dig trygg när du sedan får frågorna på intervjun.

 4. Prata lagom mycket

Tänk på att undvika att prata för mycket så att du svävar i väg i för mycket onödigt prat. Det kan ge ett osäkert intryck. Undvik att enbart tala om dig själv, våga också ställa frågor om vem den andra personen är. Ställ några frågor till chefen så att du får en känsla för vem hen är.

 5Visualisera intervjun innan du går till företaget 

Innan du går till arbetsgivaren, slappna av och spela upp en film inom dig som visar hur du på ett framgångsrikt sätt klarar av intervjun. Avsluta med att se dig själv gå från besöket med en känsla av att du klarade av situationen galant.

Lycka till och kom ihåg att du är värdefull, med eller utan jobb.

Av Beate Möller