Foto: JiniSofia

Foto: JiniSofia

Det grundläggande för att en ledare ska vara trovärdig är att den personen också kan leda sig själv, och har hög självkännedom. Här ger Elaine Breske Hirscher, förändringsagent, sina bästa tips på hur du som är ledare kan föregå med gott exempel och på det viset också visa vägen för dem som du leder.

1. Lär känna dig själv
Vem är du? Vad vill du? Varför vill du? Den som känner sig själv har också lättare att förstå andra och har därför bättre förutsättningar för att bli en bra ledare och förebild för andra. Var ödmjuk. Det ödmjuka ledarskapet vinner i längden.

2. Underlätta och premiera samarbete
När vi jobbat tillsammans blir vi starkare och mer framgångsrika. Ett bra och starkt team gör goda resultat. Tänk vinna-vinna i alla lägen. Leta efter de ömsesidiga fördelarna. Kom ihåg att den som delar med sig får också något tillbaka. Premiera teamwork.

3. Förmedla visionen
Sätt ramen för vart ni ska, vilka de önskade resultaten och de övergripande målen är, men måla tavlan tillsammans. Alla i teamet ska känna sig viktiga och vilja bidra.

4. Ge feedback
Arbeta aktivt med feedback som verktyg. Ge såväl konstruktiv kritik som förtjänat beröm. Alla i teamet behöver och vill veta hur det går och bli sedda och bekräftade.

5. Fira framgångarna
Sist men inte minst, fira framgångarna, såväl stora som små. Sätt delmål så att ni kan fira ofta – tillsammans!

blogg: http://elaineatcquence.com

Skribent Nina Jansdotter