Jenny Jacobsson

Jenny Jacobsson

Att ha tydliga mål är viktigt när du ska satsa på din dröm.

1. Ta reda på om det finns kurser i ämnet du vill förkovra dig i.

2. Avsätt tid ett par ggr i veckan så du kommer igång.

3. Sätt upp mindre delmål och fira varje mål ordentligt. Det gör att du känner dig lyckad i din väg till målet.

4. Låt inte andra påverka dig negativt på vägen mot dina drömmars mål. Ta makten över ditt projekt.

5. Se motgångarna som en lärdom och våga tro på att du kommer att lyckas.

Författare Jenny Jacobsson

www.facebook.com/forfattardrommar