Cecilia+Kärvegård1

1. Tänk om

Förändra dina tankar om den här personen. Leta efter positiva saker som du uppriktigt tycker om personen. Det kanske finns något personen är bra på? Personen kanske har fina händer? En snygg överläpp? Ett charmigt skratt? Hitta bra och positiva saker hos den här personen som du uppskattar och kan fokusera dina tankar på.

2. Förväntningar

Vad har du för förväntningar inför mötet med den här personen? Förväntar du dig den här personens sämsta och mest irriterande beteende? I så fall så lockar du fram det eller så lägger du märke till det just för att du förväntar dig det. När vi förväntar oss ett visst beteende hos en annan person så rustar vi oss för det genom att anta en attityd redan innan vi träffar personen. Den här attityden bjuder som regel in det beteende som vi helst vill undvika. Försök att ändra dina förväntningar inför mötet nästa gång. Förvänta dig att du ska få personen att skratta t ex.

3. Inre bilder

Det här är en klassiker! Tänk dig personen naken på Konsum och hur förvirrad och skamsen personen är. Eller tänk dig personen som en bebis med blöja och napp. Att skapa sådana bilder gör att personens makt över dig minskar. En naken person på Konsum har inte så mycket pondus och makt vilket förändrar maktbalansen mellan er och förenklar för dig att behålla makten över dig själv.

4. Ignorera

Så fort personen sätter igång med det oönskade beteendet så ignorera personen. Vänd din uppmärksamhet mot något eller någon annan. Gå på toaletten, ring ett superviktigt samtal, börja prata med någon annan, gäspa, res dig upp och gå runt för du har kramp i benet. När personen har ett beteende som du faktiskt uppskattar så visa då extra uppmärksamhet. Se personen i ögonen, lyssna aktivt, ställ förtydligande frågor och få personen att känna sig viktigast i världen. Det är ett sätt att tydligt visa vilket beteende som är önskvärt, alla människor tycker om bekräftelse och uppmärksamhet och söker vägar som leder dit.

5. Din attityd

Om du känner motvilja mot att träffa den här personen så är det inget som du kan dölja. På ett medvetet plan så går det men det finns alltid en personkemi och där uppfattar vi saker som vi inte är medvetna om. I grund och botten så vill människan bli älskad och omtyckt av vår omgivning och om vi undermedvetet uppfattar att en människa ”tar avstånd” från oss eller ogillar oss så styr det vårt beteende så att vi blir oroliga och osäkra och vet inte riktigt hur vi ska bete oss. Det blir en tryckt och konstig stämning vilket kan leda till lite ”konstiga” och kanske irriterande beteenden. Det du kan göra här är att skapa en positiv förväntan inför att träffa den här personen. Går inte det så skapa en förväntan om platsen där ni ska träffas. Vi styr våra tankar, våra tankar styr våra känslor, våra känslor styr vårt beteende och vårt beteende styr hur andra bemöter oss. Så om du kommer med en positiv attityd påverkar det hur mötet kommer att bli, viktigt är dock att du kan hålla kvar känslan och vara uppriktig i den.

Av Cecilia Kärvegård