Carina Kindkvist

Carina Kindkvist

Det finns ingen coach som passar alla. Hur hittar du då den bästa coachen för dig? Carina Kindkvist startade coachförmedlingen CoachHuset 2002. Här kommer hennes tips.

1. Eftersom det inte är självklart för alla vad en coach är, så börja med att förvissa dig om att det är en coach du vill ha. Det kanske är en mentor eller terapeut som du egentligen är ute efter. Här kan du läsa ett brev där min kollega Jenny Axelsson beskriver vad coachning är www.coachhuset.se/coach. Det är viktigt att du har rätt förväntningar.

2. Kontrollera att coachen har grundläggande coachningskvalifikationer. Fråga om coachen är certifierad. De vanligaste är ACC (Associate), PCC (Professional) eller MCC (Master Certified Coach) genom ICF. Även ICC och EMCC är internationella och kända certifieringsorgan. Om någon är diplomerad betyder det bara att de gått en kurs och säger inget om förmågan att coacha. Fråga om de jobbar heltid med coachning, hur länge de har jobbat som coacher och hur de vidareutbildar sig.

3. Fundera på vad du vill att coachen ska ha för plattform utöver coachningen. Även om coachen normalt inte ger råd så kan det vara bra att coachen har en viss förståelse för din situation. Exempel på kriterier kan vara: har egna barn, bott utomlands, varit chef, kännedom om din bransch, etc. Om du vill ha en coach i ett speciellt ämne, till exempel ledarskap, så ska du välja en ledarskapscoach. Finns det exempel på hur coachen arbetar med klienter med liknande målsättning och situation som den du har?

4. En viktig faktor är coachens beteendestil. Förenklat kan man säga att det finns fyra stilar. Fundera först själv på vilken typ av coach du söker: 1. En inspirationscoach, 2. Självförtroendecoach, 3. Strukturcoach eller 4. Spark-i-bakencoach. Be sedan coachen att prioritera dessa från stämmer bäst till stämmer sämst. Avslöja inte vad du söker. Coachen kommer att säga att de är bra på allt, men om du till exempel vill ha en tuff coach och coachen beskriver sig som en självförtroendecoach så finns det andra coacher som passar bättre.

5. Till sist är det ändå din upplevelse av coachningen som är viktigast. Många coacher erbjuder ett prova-på tillfälle. Ta med dig en konkret och viktig fråga som ni kan hinna i mål med på ett tillfälle så är det lättare att utvärdera resultatet. Känns det inte 100 % rätt, byt coach.

www.coachhuset.se