Fotograf Claes Rosengren

Fotograf Claes Rosengren

Genom att bygga relationer, bygger man förtroenden som i sin tur leder till försäljning. Sami Sulieman är VD för finansbolaget Prescott Lewis. Han har varit säljare och företagare under många år. Hans metod är att sälja mer genom att vara mindre säljande. Hur är detta möjligt?

1. Var inte för drivande och ”på”. Du som säljare ska finnas där för att lyssna på kunden och kundens utmaningar och för att hjälpa den att hitta vad den söker.

2. Det är viktigt att vara genuin och se kunden som någon man vill hjälpa och samarbeta med länge. När du väl skapat en affär så är det viktigt att du återkommer till kunden, fördjupar dig i kundens behov och frågar varför den valde att göra affärer med just dig.

3. Du behöver förstå dina kunder och deras problem för att kunna hjälpa dem och frågorna du ställer är väsentliga. Använd öppna frågor som inte bara kan besvaras med ja eller nej. Fördjupa dig genom att ställa följdfrågor.

4. För att bli duktig på relationsförsäljning, håll dig nära de som kan. Skaffa dig en mentor, och sök dig till de företag som har den typen av värderingar.

5. Ha inte för höga förväntningar på resultaten direkt, ha tålamod. Man behöver kontinuerligt öva på alla nya metoder och färdigheter innan man blir duktig.

Skribent Sara Lundgren