Marie Nilsson

Marie Nilsson

Du vill sätta en ny produkt eller tjänst på marknaden. Du har gjort din hemläxa och bestämt vad du vill erbjuda, nu är allt som behövs att generera försäljning. Enkelt kan det tyckas! Men varje dag blir ett oräkneligt antal produkter och tjänster aldrig etablerade på marknaden. Här får du fem snabba tips av Marie Nilsson och Utvecklingsbyrån Öresund som har lång erfarenhet av produktlanseringar. Samtliga tips kan också appliceras på ett tjänsteutbud.

1. Målgrupp
Rikta dig mot den ideala kunden. För att framgångsrikt lansera din produkt är det väsentligt att fokusera på de potentiella kunder som mest troligt kommer att vilja köpa din produkt. Dina bästa potentiella kunder har ett upplevt behov för det du kan erbjuda, har råd att köpa det och har visat en vilja att göra så genom att köpa konkurrerande produkter. Tänk på att det är alltid lättare att fylla ett behov än att skapa ett!

2. Konkurrensen
Gör en lista på företag som erbjuder produkter som liknar det du planerar. Även om du tror och tycker att din produkt är unik och utan konkurrens, är det viktigt att se det ur kundens perspektiv – vad vill kunden köpa och vad är det jag erbjuder. Värdera hur din nya produkt kommer att stå upp emot vad som redan erbjuds, på vilket sätt du kommer att kunna sticka ut och vad som utgör det största hotet mot din framgång.

3. Position
Det här handlar om produktens DNA, vilka värden ska din produkt förmedla och därmed positionera sig kring? Är den exempelvis miljövänlig, exklusiv, fairtrade, unik, nordisk, svensk, global och så vidare. Hur passar dessa värden tillsammans med din produkt och din ideala målgrupp? Skapa gemensamma nämnare så du kan knyta starka band med din kommande kund.

4. Bild & Text
Visualisera din produkt i ett sammanhang som intresserar målgruppen. Se till att bild och text lyfter produkten, väcker intresse, tillfredsställer och skapar behov. Berätta en historia som ger mervärden till produkten.

5. Kanaler och marknadsföring
Liera dig med andra som har samma målgrupp oavsett bransch. Var försiktig med vilka kanaler du använder. Allt annat rätt så kan det falla på att din produkt syns i ett sammanhang som avskräcker från köp. Försök få till ”touch and feel”, en potentiell kund som haft din produkt i sin hand är 50 % närmare ett köpbeslut!

Sist men inte minst VÅGA FRÅGA – en nöjd kund är din framtid!

Har du frågor? Ring Marie på Utvecklingsbyrån Öresund på 0707-91 99 98 eller mejla mig på marie@utvecklingsbyran.com så kan jag berätta mer,