Johan Ranefors

Johan Ranefors

Genom olika samarbeten kan vi lära oss av varandra och bli än mer framgångsrika. Om ledare i företag kan tänka förbi den egna produkten och tjänsten och se till hela samhällets bästa så är det en vinst för alla. Johan Ranefors, VD för företaget Glimworks i Lund har som vision att skapa samhällstjänster och lanserar nu tjänsten Glimit. Här bidrar han med fem snabba tips:

1. Vad vill ni uppnå med samarbetet? Tänk först på vad du kan göra för någon annan. Det är viktigt att parterna lyssnar på varandra. Tala öppet om vad ni har för förväntningar. Var inte rädd att be om hjälp. Konkludera sedan tydligt vad ni kommit fram till.

2. Egentligen finns det inga gränser för vilka du som ledare kan samarbeta med. Så länge du håller dig till lagarna så kan du även samarbeta med dina konkurrenter (utan att det blir karteller!). Samarbeta med dem som du kan hjälpa och som är villiga att hjälpa dig tillbaka. Det är viktigt att det finns en ömsesidighet för att det ska bli ett långsiktigt arbete.

3. Vi är alla olika, har olika erfarenheter och perspektiv och i ett samarbete kan det därför hända oväntade saker som man aldrig hade kommit på själv. Utbyt idéer och tankar – det kan utveckla dig som ledare och hjälpa dig att förfina din affärsmodell.

4. Om någon av parterna känner sig utnyttjad så kan samarbetet lätt stjälpas, så tänk på att det ska finnas ett givande och ett tagande.

5. Förbered dig inför framtiden; det kommer att bli allt viktigare för ledare att bli bra på att samarbeta. Det kommer att krävas mer och mer av produkterna och tjänsterna. Tänk på att även de företagare som du köper in tjänster från kan bli samarbetspartners så småningom.

www.glimit.se

Skribent Carin Andrén