Kelly Piena1

Alla människor har någon gång i sitt liv satt upp mål som de vill nå. Men det är inte alla som lyckas. Jag tror att du känner igen dig i detta. Vi tar ett beslut och så sätter vi igång, men efter ett tag så slutar vi för att motståndet kanske blev för stort eller att resultatet uteblev. Då är det lätt att skylla på yttre omständigheter. Så har jag gjort många gånger. Sanningen är att det beror bara på mig om jag ska lyckas nå mina mål. Det handlar inte bara om målet. Det handlar om syfte, motivation, inspiration och en vision. Hur ska jag då göra för att lyckas? Mitt svar är att du ska börja bakifrån, med slutmålet.

1. Börja med följande

Klargör för dig själv syftet med att göra det du tänker göra. Se framför dig att du redan är där. Gör en lista på motivations- och inspirationsfaktorer för dig. Ta fram ett underlag som beskriver hur du ska göra för att inte ge upp. Vad behöver du för att fortsätta?

2. Börja med slutmålet

Börja med att beskriva ditt slutmål så tydligt du kan. Vad är det som du vill uppnå? Vilket resultat ser du framför dig? Exakt som ett företag gör vid årets början. Det sätter upp ett antal mål som ska nås vid årets slut. Gör likadant. Var tydlig, gärna i bilder och text. Detta blir ditt årsmål.

3. Nu är det dags att skriva dina månadsmål

Nu behöver du göra en grov bedömning av vad du ska nå varje månad för att nå ditt slutmål. Här kommer sådant in som hur många timmar och vilken metod du ska använda. Avstämning är viktig, du får koll på att du ligger rätt. Denna metod passa in på vilket mål som helst. Kom ihåg att du ständigt behöver se över ditt månadsmål och vara beredd att förändra det om du ser att du inte når ditt slutmål. I undantagsfall får du ändra ditt slutmål.

4. Dina veckomål

Nu ska du bryta ner ditt månadsmål till veckomål. Vad krävs av dig varje vecka för att nå ditt månadsmål? Var beredd på att varje dag under veckan ha koll på dina framsteg. Var noga med att se fällor, framgångar och farhågor så att du kan göra förändringar under resan. Dina veckomål kommer att se annorlunda ut beroende på att vissa veckor går bättre än andra.

5. Dina dagsmål

Nu ha vi kommit så långt att du kan och vet vad som krävs av dig i tid och verksamhet varje dag. Nu gör du en plan, ett program på morgonen varje dag som innehåller den verksamhet som du ska genomföra för att nå ditt veckomål, månadsmål och slutligen ditt slutmål. Var noga med bokslut varje dag, vecka och månad.

Av Kelly Piena, lifecoach