Annika Malmberg

Annika Malmberg

Annika R Malmberg Hamilton, föreläsare hos företaget Lära för Livet och författare till ”Ta skit! Och gör det till guld” och ”Tändvätska”, är expert på att hjälpa andra bli bättre på att både ge och ta emot kritik. Här ger hon sina fem bästa tips på hur du vänder kritiken till din fördel.

1. Lär känna dina försvarsmekanismer
Kritik uppfattas ofta som något obekvämt och obehagligt, vilket många gånger aktiverar en rad olika försvarsmekanismer inom oss. Genom att medvetandegöra vilka dessa är kan du också lära dig att hålla dem i schack.

2. Försäkra dig om att du förstår
Ibland kan kritiken vara så obehaglig att höra, eller framföras på ett så aggressivt sätt att vi nästan stänger av och inte hör vad den andra säger. Då kan det vara bra att när olusten har lagt sig lite be den andra att ta om vad som sagts.

3. Be om mer information
När du väl försäkrat dig om att du förstått och hört vad som sagts är det viktigt att fundera över vad kritiken beror på. Behöver du mer information för att se sammanhanget, be personen om mer exempel, så att du verkligen kan se situationen från den andres perspektiv.

4. Försäkra dig om att den är välmenande
Ibland kan det vara svårt att avgöra om kritiken är välmenande och ifall personen har ditt bästa i sitt intresse. Ta därför gärna upp kritiken med en nära och ärlig vän för att se om denne känner igen dig i det som sagts.

5. Hitta lösningar
Om kritiken visade sig ha grund, försök fundera ut hur du kan utvecklas och förbättra dina färdigheter. Kan du förändra ditt beteendemönster eller ditt tankesätt på någotvis? Genom att hitta lösningar och förbättringar hjälper du dig själv komma framåt och utvecklas.

Skribent Johanna Järvstråt

Läs mer på: Lära för livet

Fotograf Peter Knutsson