Magnus_Dalsvall1Magnus Dalsvall, författare till boken Bortom Tankefällan, har arbetat som personalchef i 27 år och nu driver han själv ett företag. Han föreläser även om ämnen inom HR, rekrytering, mångfald samt ledarskap. Magnus menar att mångfald berikar, ökar trivseln och ökar affärsmässigheten.

1. Kartläggning

Börja med att kartlägga din organisation för att ta reda på hur mycket mångfald du har nu. Titta på ålder, kön, etnicitet, religion, handikapp samt sexuell läggning.

2. Rekryteringssortering

Vid nyrekryteringar, samla alla de som passar in på den kravprofil ni eftersöker, titta sen extra mycket på dem som ni har brist på enligt kartläggningen och se vilka som passar in på de kriterier som ni saknar.

3. Magkänslan

Följ inte din magkänsla, oftast dras den till personer som liknar dig själv. Resultatet kan bli en väldigt homogen organisation där alla fungerar och tänker likadant. Var därför gärna flera vid intervjun som ser från andra perspektiv.

4. Omedvetna fördomar

När du reagerar spontant negativt eller positivt på en person, fundera på varför. Är det en omedveten fördom kan det vara bra att känna till den och inte låta den styra dina beslut. Utbilda rekryterarna i omedvetna fördomar.

5. Övrigt

Det gynnar företaget att informera och utbilda personalen i mångfald. En personal som är medveten om mångfaldens fördelar är en tillgång i rekryteringsprocessen.

Av Sanne Kilemar