Mikael Drakenberg1

1. Ha alltid en professionell profil som grund

Det du skall tänka på är att alltid ha en personlig bild och helst en förtroendeingivande sida som ger en professionell bild av vem du är och vad du står för. Du bör också ha en länk med till din hemsida, och det gäller speciellt om du har ett företag.

2. Publicera bara sådant som du kan stå för vid en eventuell granskning

När du publicerar något i de sociala medierna så måste du vara medveten om att det som publiceras kan komma att granskas utifrån andra länders lagstiftningar. Detta eftersom Facebook, Twitter, G+ , som har sitt juridiska säte i USA. Därmed gäller inte svensk lagstiftning utan delstatlig och federal amerikansk lagstiftning. Det innebär också att om du publicerar något som är straffbart därborta så kan du gripas nästa gång du sätter din fot där.

3. Använd aldrig andras bilder/fotografier utan skriftligt tillstånd

Bilder/fotografier men även texter och sceniska verk skyddas av upphovsrätten. Fråga därför alltid den som har upphovsrätten till bilder/fotografier som du vill använda om lov. Allra helst skall du ha ett skriftligt tillstånd, fall det i framtiden kan bli rättssak av det hela.

4. Undvik kontroversiella ämnen t.ex. politik och religion

Eftersom den som idag publicerar i de sociala medierna är att uppfatta som ett personligt varumärke så blir det extra noga med vad du publicerar. Speciellt gäller detta om du är företagare eller anställd på ett företag. För, allt som du publicerar kan användas emot dig för att misskreditera dig eller företaget. Därför är min rekommendation att helt undvika kontroversiella ämnen som politik och religion.

5. Undvik kontroversiella källor eller åsikter som kan skada ditt personliga varumärke

Tänk och agera källkritiskt när du väljer de källor som du vill använda för din publicering på nätet. Välj helst källor av ansedda författare eller forskare. Undvik helt källor som är extremt kontroversiella t.ex. de som har kopplingar till olika former av politisk eller religiös extremism. Dessutom rekommenderar jag att den som publicerar på nätet undviker källor som inte uppfyller de källkritiska kriterierna, t.ex. kvällspress och skvallerpress. För, som samhället och nätet fungerar idag så behövs det extremt lite för att skada sitt personliga varumärke och goda anseende.

Mikael Drakenberg

Mikael Drakenberg är statsvetare och juridikstudent,
anställd vid det nya och innovativa Online- universitetet ”Medison University” där han är chefsadministratör. 
Hans ansvarsområden där är omvärldsbevakning, administration, information och PR-verksamhet.