Photo: Andreas Wanitzky

Photo: Andreas Wanitzky

Jennifer Lind är egenföretagare och förtroendevald politiker för Moderaterna i Huddinge Kommun. Här ger hon de nödvändigaste tipsen för hur ett företag ska ta sig ur kriser med varumärket i behåll.

1. Agera istället för att reagera
Du gör dig själv en björntjänst om du förstorar upp krisen och sitter och oroar dig. Istället bör fokus ligga på att ta tillbaka kontrollen så fort som möjligt.

2. Definiera vem som gör vad
I en kris är det viktigt att alla medarbetare har klart för sig vem som gör vad – annars kan det lätt bli kaos. Tala om för dem vad som förväntas av dem i förväg så de är väl förberedda när en kris väl inträffar.

3. Välj rätt personer till rätt positioner
Vid fördelandet av arbetsuppgifter är det också viktigt att du gett rätt arbetsuppgift till rätt person. En person som är emotionellt engagerad i en kris bör exempelvis inte informera de anställda om vad som kommer att hända. I sådana situationer är det nämligen viktigt att de anställda känner sig trygga.

4. Fundera över möjliga händelser
Det är väsentligt för hur en kris hanteras om man förutsett den eller inte. Gör en lista över möjliga kriser – interna som externa – och skriv ner hur de bäst hanteras om de inträffar.

5. Analysera krishanteringen
När krisen har passerat är det viktigt att fortsätta tänka och fundera över hur den sköttes. Här gäller det dock att du inte letar efter en syndabock utan snarare ser till helheten – på så vis kan du lära dig av dina misstag och växa dig starkare.

Skribent Johanna Järvstråt