Nina Jansdotter Fotograf: Jens C Hilner

Nina Jansdotter
Fotograf: Jens C Hilner

Det är viktigt att kunna säga nej ibland för att respektera sig själv och ge utrymme till sina egna behov. Vi behöver inte kämpa och göra uppoffringar för att uppnå yttre bekräftelse eller andras godkännande. Vi har redan allt vi behöver inom oss. Här följer några tips från beteendevetare Nina Jansdotter, på vägen till att säga nej.

1. Ställ dig först och främst frågorna:Vem är jag, vad vill jag och hur ska jag gå tillväga.
Då blir du mer rotad i ditt förhållningssätt till dig själv och dina behov. Tänk gärna igenom om det på sikt kan gagna dig, någon annan eller världen på ett djupare plan. Vi är sociala varelser och mår trots allt bra av att samarbeta med andra.

2. Utgå gärna ifrån vad du tycker är roligt,din passion eller vad du brinner för, innan du fattar beslutet.
Tvinga inte på dig någon kostym som du inte är bekväm med utan försök att komma i kontakt med känslan. I vilket sammanhang vill du egentligen fortsätta och verka?

3. Fall inte i fällan att säga ja direkt.
Be om tid att tänka över beslutet eller att få återkomma om ex. en vecka. Vanligtvis behöver vi tid för att tänka igenom om man hinner med ett åtagande för att det ska bli ett bra resultat. Det är inte bra för någon part om man inte kan uppfylla sitt uppdrag och man kan själv eventuellt känna sig misslyckad då.

4. Ta några djupa andetag och känn in känslan.
Ibland kanske du behöver ett bollplank om du ska tacka ja eller nej. Du kan testa med något mindre viktigt först när du säger nej och se vad du får för reaktion och hur det fungerar för dig.

5. Se till att du har tillräckligt med energi så du även får utrymme i ditt eget liv om du tackar ja.
Var observant på dina egna reaktioner om du ex. är rädd för något ska ske om du tackar nej. Du kanske bara blir smickrad av erbjudandet utan att tänka efter vad det egentligen innebär. Det kan vara viktigt att se vilken din akilleshäl är för då kan du öka din medvetenhet och bli mer förankrad i ditt beslut.

Skribent Mariann Jonsson