Yvonne Nyman Sand1 2

Vad kan man säga nej till? Det avgör man naturligtvis själv så det kan ingen annan svara på. Det måste kännas sant och vi vuxna får absolut inte säga nej till att göra allt vi kan för att barn skall få sina fundamentala behov tillgodosedda. Då handlar det om närhet, trygghet, tak över huvudet och mat på bordet bland annat. Det ska vara genomtänkt vad gäller dina egna värderingar, dina gränser och behov och när du har det klart för dig ska du titta på konsekvenserna som detta nej kan få. En av de viktigaste aspekterna av att våga säga nej är att man själv som vuxen känner till sina egna värderingar.

1. Inlärda nej

Se över om ditt nej är ett spontant nej bara därför att du själv har lärt dig att det är så det ska vara, att det är normer som du fått lära dig när du själv fick nej som barn.

2. Ja och nej

Om man inte säger nej kan man heller aldrig säga ja helhjärtat. Då blir det endast ett ”kanske” eller ett ”ok” eller rent av en lögn. Men kan man säga nej och göra det på ett sätt så vi kan känna oss sanna och fria i nejet så blir det en balans som gör att det blir ett hållbart samarbete.

3. Förhandling om ett nej

Kanske kan man förhandla om ett nej och förvandla det till ett ja? Förhandling kan bli lika med likvärdighet. Det är genom förhandling som vi lär känna oss själva, barnet eller vem det nu är vi förhandlar med.

4. Personligt nej

Detta kan ibland vara att vi säger ja till oss själva även om det är ett nej till någon och det är viktigt att tänka på, vilket nej är det vi säger eller vill ha. Det är viktigt att vi inte gör oss till offer och fräter sönder vår innersta kärna i en massa kompromisser, utan vi måste hålla på vår integritet.

5. Ett välgrundat nej är sunt

Det är också viktigt att tänka på att vi inte behöver gå och vara rädda och göra oss till offer för att vi ska kränka någon med ett nej. Är det ett bra grundat nej så är det sunt. Det är genom att vi är sanna mot oss själva som vi kan veta när vi behöver säga ja och när vi behöver säga nej. Ett nej behöver inte alltid vara farligt.

 Yvonne Nyman Sand

www.nymansand.se