Christina Hultman

Christina Hultman

För att skriva en text som effektivt når sin målgrupp behöver man först besvara vissa frågor. Vad är textens syfte? Vem riktar sig texten till? Vilket är huvudbudskapet? Var ska den läsas? Dessa fyra frågor påverkar i sin tur den sista frågan, nämligen: Hur ska texten se ut? När du har svaren på dessa frågor klart för dig, ökar chansen att du verkligen når fram med ditt budskap till rätt läsare.

1. Varför skriver du texten?
Vad är syftet med texten? Hur vill du att läsaren ska påverkas? Exempel på syften är att göra läsaren mer kunnig; att påverka läsaren att göra något, som att besvara en enkät; att bekräfta ett val läsaren redan gjort med en välkomnande text. Eller att få läsaren att köpa något.

2. Vem är textens målgrupp?
Är det en specifik eller allmän målgrupp? Är målgruppen homogen eller heterogen? I vilken mån behöver texten anpassas efter målgruppen? Eller räcker det att rikta sig till den bildade allmänheten, som dagstidningar gör? För att hitta rätt språklig nivå kan man bestämma sig för att skriva till en speciell person som man känner, som får representera målgruppen. Det är enklare att formulera sig om man vänder sig till en bekant person än till en okänd massa. Dessutom kan man då be personen om synpunkter.

3. Vad är textens ämne?
Vilket är textens viktigaste budskap? En text kan innehålla flera budskap men det är framför allt huvudbudskapet som läsaren ska bära med sig. Huvudbudskapet ska ha en central placering, företrädesvis i början av texten. Även om någon inte läser hela texten så ska huvudbudskapet vara tydligt.

4. Var kommer texten att läsas?
I en morgontidning. På nätet via mobilen. Som en lapp i porten. I en gratistidning på bussen. Som ett mail på jobbet. Eller i en bok. Olika media, sammanhang, störningsmoment samt konkurrens från annan kommunikation ställer olika krav på texten. Detta påverkar i sin tur beslut som:

5. Textens layout
Textens längd, disposition och övriga utseende påverkar hur pass enkel texten är att ta till sig. Den ska fånga målgruppens intresse och uppmärksamhet genom att sticka ut från den konkurrerande omgivningen. Samtidigt får den inte vara så udda att den blir svårläst eller verkar oseriös. Genom att laborera med sådant som val av typsnitt och textstorlek, styckeindelning och underrubriker, bilder och färgsättning kan man hitta en layout som ökar chansen att texten blir läst.

Besluten blir många. Men genom att tänka igenom noga före så ökar man chansen att verkligen nå fram till sin läsare.

Av Christina Hultman