Jennifer Lind

Jennifer Lind

Ett företags kultur handlar om kommunikationen av idéer och tankar och hur man talar med varandra inom företaget. Att man kommer överens och trivs ihop. Att man har ett synsätt som gör att man drar åt samma håll, även om man inte håller med alla om precis allt. Det är viktigt att kulturen är stark i ett företag. Man vill ofta göra affärer med människor som mår bra. Många framgångsrika bolag har stark företagskultur. Google är ett bra exempel på detta. Jennifer Lind, VD för Städsällskapet och politiker i Moderaterna har drivit företag i många år och brinner för att skapa en riktigt stark och bra företagskultur i sitt företag. Läs hennes tips här:

1. Med ökat ansvar följer ofta mer arbetsglädje och ju fler av de anställda som är glada och trivs tillsammans, desto lättare har de för att möta kunderna med ett leende, vilket i sin tur gör kunderna nöjdare.

2. Skapa en kultur där det är högt i tak. Alla ska få vara olika som individer och ha rätt att tycka vad de vill. Sopa inte konflikter under mattan. Då kan vi skratta mer och ha kul tillsammans. Man vill gärna göra affärer med dem man tycker är roliga att arbeta med. Roligast vinner! Se upp med jantelagen, för genom det tänkandet minskar kreativiteten.

3. Som ledare kan du släppa lite på kontrollen och våga förlita dig mer på andra. Ge medarbetarna en chans att växa. Du kan inte bära eller göra allting själv hur gärna du än vill! Bjud in till diskussioner där ni berättar vad ni vill i företaget. Ta gärna upp etiska frågor också.

4. De sociala medierna ger en möjlighet att hålla tät kontakt med medarbetarna, även om man inte alltid befinner sig på samma plats. Man kan se och bekräfta fler och skapa en bra företagskultur den vägen också. Man kan lägga ut bilder, sprida positiva budskap och skriva privata meddelanden till varandra till exempel.

5. Se upp så inte företagskulturen blir så stark så den liknar en sekt, där de anställda aldrig vågar ifrågasätta ledarna i hur företaget styrs, vilket är negativt för alla inblandade. På ett sådant företag kan det vara svårt för nya medarbetare att komma in i gemenskapen. Skapa trygghet kollegor emellan och se till så att alla känner sig delaktiga och inkluderade.

Stadsallskapet.se

 

Skribent Carin Andrén