Thomas Jönsson

Thomas Jönsson

Ett bra nyhetsbrev är något av det mest värdefulla ett företag kan satsa på. Det är både billigt och effektivt. Thomas Jönsson på företaget Effektiva hemsidor ger sina tips på hur man kan göra.

I sitt arbete med internetmarknadsföring har Thomas Jönsson sett att det lönar sig att skicka ut nyhetsbrev. Det kostar ingenting utöver lite tid och du når dina kunder på ett effektivt sätt. Ett bra nyhetsbrev har en öppningsfrekvens på 20–40 procent.

1. Fokusera på ett intressant innehåll
Fokusera på de tre e: na, educate, engage och entertain, det vill säga att man antingen utbildar, engagerar eller underhåller kunden. Syftet med nyhetsbrev är att få besökare till hemsidan som förhoppningsvis köper något. Satsa på bra artiklar som gör att kunderna vill fortsätta läsa dina nyhetsbrev!

2. Lägg upp artiklar
Brevet kan skrivas ungefär som en tidning, där man lägger upp små artiklar med bilder och ingresser som ska locka till läsning. Kunden kan enkelt välja det den vill läsa mer om genom att klicka sig vidare. Länka gärna till din blogg, där du har hela artikeln!

3. Samla mejladresser
Det lättaste sättet att samla adresser är att göra det samtidigt som man säljer produkter. Lägg också upp ett nyhetsbrev på din hemsida, där människor kan anmäla sig för att prenumerera.

Har du ett BTB- bolag (business to business) kan du hålla föreläsningar, där du utlyser priser och ber alla att lämna visitkort. Gör likadant på mässor och konferenser! En annan variant är att ge något till kunden, exempelvis en liten bok eller pdf som har med företaget att göra. Det brukar öka andelen som skriver upp sig.

4. Var försiktig med reklam
När ett företag bara satsat på reklam och rabatterbjudanden i sina nyhetsbrev, har det visat sig att öppningsfrekvensen minskat med ungefär två tredjedelar efter ett år. Fokuserar istället på ett intressant innehåll i form av de tre e: na, och sen kan du ha 1-2 reklamerbjudande på det.

5. Testa olika varianter
För att öka öppningsfrekvensen ytterligare kan du dela upp dina mejladresser i flera grupper och testa att skicka olika varianter av nyhetsbrevet till olika grupper. Skillnaderna kan vara att du ändrar rubriker eller ordning på inläggen, byter ut bilder eller innehåll. Sedan kan du jämföra vilken variant som fungerar bäst. På det sättet kan du öka öppningsfrekvensen rejält!

Läs mer på: Effektiva Hemsidor

Skribent Ingrid Byström