Shalini Persson2

Presentationsexperten Shalini Persson som jobbar med att stärka genomslagskraften i muntlig kommunikation, menar att Powerpoint ofta används i onödan och på fel sätt i samband med olika typer av presentationer. Hjälpmedlet kan i värsta fall bli ett hinder i kommunikationen. Här är hennes snabba tips om hur du kan göra i stället.

1. Använd dig själv som främsta presentationsredskapet – din personliga genomslagskraft slår all teknik.

2. Prata med dina åhörare, inte inför dem. Ta kontroll över energin du förmedlar så undviker du ”glasväggen” som gör det svårt för dina lyssnare.

3. Inled din presentation på ett  sätt som får lyssnarnas reptilhjärna att koppla på motivation och uppmärksamhet. De har outtalade frågor som måste besvaras innan du går in på ditt ämne.

4. Jobba med ditt kroppsspråk och din röst så att du bygger på dina styrkor, silar bort bakgrundsbrus och sänder samma budskap på alla kanaler.

5. Strukturera din presentation så den har en inbyggd röd tråd. Använd Powerpoint  för att förstärka det du säger med bilder.

Shalini Persson Idé & Kommunikation

www.shalini.se
www.seasprayaustralia.com.au