Jennifer Lind

Jennifer Lind

Jennifer Lind driver företaget Städsällskapet sedan 20 år tillbaka. Hon vet att man som chef behöver ta svåra samtal med anställda eller kunder ibland. Här ger hon sina tips på hur man kan gå tillväga.

Många chefer tycker det är besvärligt att ta de svåra samtalen. Man är ofta orolig och ligger kvällen innan och tänker: ”Hur ska jag lägga upp det här och varför ska jag säga det här?” Det är viktigt att alla följer det som behövs för att företaget ska gå framåt och som ledare har du ett ansvar att tala om för anställda när det inte fungerar.

1. Fokusera på att det ska bli bättre för båda parter 
Fokusera på att du vill att det ska bli bättre för båda parter! Visa att du vill hjälpa den anställde att bli bättre! Meningen är att lyfta den andra människan, inte att få honom eller henne att känna sig sämre.

2. Undvik beskyllningar 
Det vanligaste misstaget vid svåra samtal är att man börjar beskylla varandra. Man kanske beskyller en anställd för att inte leverera. Det blir ofta en fråga om ”vi och de.” 

3. Låt den anställde berätta sin version 
Tala om: ”Jag har sett det här och det oroar mig. Hur tänker du göra kring det här?” Låt den anställde ta ansvar och berätta sin version!

4. Gå inte i försvarsställning 
När kunder är missnöjda är det lätt att bli irriterad och börja försvara sig. Men det enda en kund är intresserad av är att hitta en snabb lösning, inte att få höra varför det inte fungerade.

5. Hitta en gemensam lösning 
Det är viktigt att låta kunden prata av sig, men försök också att konkret komma fram till en gemensam lösning.

 

Skribent Ingrid Byström