Veronica Lunde1

1. Första steget

Att erkänna för sig själv att man har varit, eller är, utsatt för misshandel är det första steget till att återhämta sig från misshandeln.

2. Tillåt dina känslor

Att komma i kontakt med sin ilska över att ha blivit misshandlad är mycket viktigt för det hjälper dig att återhämta dig från misshandeln och att resa dig från den. Man kan uttrycka och känna sin ilska tillsammans med någon man litar på och som vill en väl. Ilska är inte farlig, men undertryckt ilska kan vara det. Den kan skada din fysiska och psykiska hälsa och resultera i ett destruktivt raseriutbrott när den inte förmår att undertryckas längre. Att känna sin ilska och uttrycka den på ett konstruktivt sätt i en trygg miljö (kanske hos en terapeut eller genom att skriva dagbok till exempelvis) är friskt och ett tecken på återhämtning.

3. Från offer till överlevare

När man känner sin ilska så går man från att vara ett offer till att vara en överlevare. Ilskan ger också energi och motivation för att förändra sin situation till det bättre.

4. Be om hjälp

Det är ingen svaghet att be om hjälp – det är en styrka.

5. Bli vän med smärtan

För att bli av med smärtan över att ha blivit misshandlad så måste man först känna den. Det är förutsättningen för att bli fri från den och att återhämta sig från misshandeln.

Veronica Lunde