Pär Wahlstrom1

Kärleken är störst. Oavsett vilka fördelar ett egoistiskt och kärlekslöst liv eventuellt kan ha, så kvarstår det faktum att det inte går att leva ett utvecklande och självförverkligande liv, om man inte använder sig av sin medfödda kärleksfulla kraft. Du kan inte utveckla dina helande möjligheter om du inte slösar med din kärleksfulla förmåga, eftersom dina helande insikter kommer med ljuset från din egen källa av villkorslös kärlek. Den helande energin skapas med din vilja att göra gott. Samtidigt som du hjälper någon annan människa med din förmåga, så utvecklar du dig själv till ett helare liv. Detta på grund av att allt livs syfte är att utvecklas med insikterna om villkorslös kärlek. Som den levande människa du är har du alla möjligheter till detta. Den heliga och skapande kraften förser dig med alla insikter du behöver för att utveckla din förmåga att ge helande energi till dig själv och andra. Om du själv verkligen vill, öppnar upp ditt medvetande och gör dig mottaglig för denna kärleksfulla kraft.

Här några korta tips:

1. Villkorslös kärlek är livets helande energi. Kärleksfulla tankar och känslor är ljusbärare som drar till sig ännu mer av samma tillstånd. När du ofta tänker på kärlek och helande skapar du en god energi som i överflöd reflekteras tillbaka på dig själv och bekräftar din sanning i manifestation.

2. Kärleksfulla tankar är starkt tilldragande och har en återkopplande tillströmning, särskilt när de stöds av goda och välmående känslor. Tänk på att du är som en sändare när du förmedlar helande tankar i kärlek och föreställ dig att den här energin speglas dit du vill ha den. Dina kärleksfulla tankar och känslor skapar en frekvens av ljus som läker och helar dit den riktas. Och det är alltid den fria viljan som avgör och styr manifestationens kraft.

3. Det är dina tankar om kärlek som avgör hur du mår och det är dina känslor som genast signalerar för dig var på skalan av välmående du befinner dig. Så använd dina känslor till att värdera dina tankar med.

4. En bra genväg för att snabbt förändra dåliga vibrationer till goda och därmed snabbt må bättre, är att tänka på goda upplevelser som du haft i livet. Detta kan omgående förändra din energibalans och frekvens att genast må så mycket bättre.

5. Känslan av villkorslös kärlek är den mest helande energin du kan uppleva. Ju mer kärlek du tänker och känner, desto mer strålar du mot din omgivning och desto mer kraft får du till att skapa en ljusare tillvaro.

Vill du veta mer? Varmt välkommen att ta dig till min hemsida http://resonans.org

Ljus och kärlek till dig!

Pär Wahlström