Kjell Lindström1

Kjell Lindström är författare till boken ”Bortom Tankefällan” och trendspanare med det egna nyhetsbrevet ”Noden trender”. Här tipsar han oss om hur företag kan få en större beredskap inför framtiden med en framgångsrik trendspaning:

1. Bestäm vad som behöver trendbevakas
Början till en framgångsrik trendbevakning är att kartlägga vilka ämnen som kan komma att beröra företaget på något vis. Utan denna kartläggning riskerar företaget att missa relevanta och ibland avgörande trender för företagets överlevnad.

2. Välj rätt källor med hjälp av PEST-analysen
Källorna måste täcka olika områden och bör dessutom komma från olika håll för att ge en tillförlitlig bild över vilka trender som kan vara på intåg. En bra taktik är PEST-analysen; täck politiska, ekonomiska, sociala och tekniska källor. Ju fler källor desto bättre – men ha aldrig fler källor än du orkar med.

3. Kolla dina källor så ofta som branschen kräver
Olika branscher är olika föränderliga och trendbevakningen bör anpassas efter detta. En hög föränderlighet innebär en hårdare bevakning.

4. Resonera med dina kollegor och var uppmärksam
Diskutera med dina kollegor för att få ett hum om vilka trender som kan komma att bli viktiga. Var även uppmärksam på dina konkurrenter. Om du missat en trend så bör dina källor kompletteras eller bytas ut.

5. Var kritisk

Alla trender som tidningarna skriver om stämmer inte. Att trendbevaka handlar således inte om att haka på alla möjliga trender, utan snarare om att fundera över hur företaget påverkas eller bör agera om en trend är reell. Tänk logiskt och försök vara kritisk till det som skrivs.

Av Johanna Järvstråt