Ewa Pihl

Ewa Pihl

Kreativitet är en nästan självklar ingrediens för oss i livet. Vi tar den för given, den ska komma på beställning. Men riktigt så fungerar det ju inte. Det behövs tankearbete och viss träning även för detta. Om vi är medvetna om detta kan den till och med övas upp och vara till stor nytta för oss. Jag är konstnär, men detta gäller inom de flesta genrer. Vi är mottagare som sedan ger tillbaka vår egen syn på kreativa tankar. Detta gör att det blir till ett unikt flöde som aldrig tar slut.

 1. Se bakom det självklara
Tänk “utanför ramarna”, och tillåt dig att titta bakom det uppenbara. Där ges möjlighet till unik kreativitet.

2. Använd livserfarenheten
Leta inspiration från ditt eget liv, alltså se livet som din egen “lärobok”. Från barndomen till dags dato. Där finns mer att hämta än du oftast tror.

3. Tacksamhet för yttre intryck
Var ödmjuk och tacksam inför intryck utifrån. Vänd sedan och begrunda dessa till dina egna idéer.

4. Fantasin spränger gränser
Använd din fantasi så ofta som möjligt. Du tränar faktiskt upp förmågan att se möjligheter i olika situationer.

5. Pausa ibland
Kreativitet är också som kroppsträning. Ta meditations- eller vilopauser ibland, så rensar du ur gammalt och förlegat och gör plats för nya idéer.

Ewa Pihl