dsc_7620-1

Hinder och motgångar är något vi alla möter – de hör till livet. Men det kan vara stor skillnad på hur vi ser på dem. När vi ser hinder som utmaningar har vi också större möjlighet att övervinna dem. Här kommer fem snabba tips hur du kan förändra perspektivet.

1. Försök se hinder som utmaningar, som en test, ett prov du kan klara med lite ansträngning. Självklart finns det hinder vi inte kan komma över, då kan det vara klokt att ta en annan väg. Men de flesta vardagshinder klarar vi oftast med lite motivation, öppet sinne och fokus.

2. Granska dina tankar om utmaningen; dina föreställningar och övertygelser. Har någon tidigare sagt till dig att du inte klarar detta – och du har trott det? Ord som sagts till oss innan vi fyllt sju går direkt in i det undermedvetna och kan bli till en sanning som följer oss i livet, eftersom vi då ännu inte lärt oss kritiskt granska det som kommer till oss.

3. Vad känner du inför utmaningen? Om det bara är negativa känslor, försök plocka fram barnets nyfikenhet på vad som kan finnas bakom hindret. Kanske är det en fantastisk trädgård av oanade möjligheter (så är det oftast för mig).

4. Försök hitta förebilder av andra som klarat samma hinder. Har andra klarat det, kan du säkert också det. Om du kan, fråga hur personen själv gjort.

5. Vad kan du lära av utmaningen? Hur får det dig att växa, att utvecklas? I allt som händer oss; smärtsamt, traumatiskt eller glädjerikt finns en lärdom, det är min erfarenhet. Glädjen och stoltheten över att ha klarat ett hinder kan vara belöning nog.

Gunnel Saric, hälsocoach och författare till boken Min vän Smärtan