Helene Colak

Helene Colak

Helene Colak driver företagshotellet Mindfloor i Malmö samt arbetar även med ledarskapsutveckling för föräldrar. Hon började använda sig av sina metoder då hon en dag kom på sig själv med att använda hot, straff och belöningar mot sina barn. Hon insåg att hon kunde leda sina medarbetare på jobbet men inte sina egna barn där hemma. Som föräldracoach hjälper hon idag andra föräldrar att hitta ledarrollen i sina familjer.

1. Det är viktigt att du som förälder hittar och förstår dig själv först. När du förstår dig själv är det mycket enklare att förstå och acceptera andra, och framförallt dina barn.

2. Förstå vikten av din ledarroll som förälder. Inte bara inför dina egna barn utan inför hela samhället. Vi tittar på varandra och gör som andra gör. Var en god förebild.

3. Det gäller att du som förälder ser dig själv som en ledare. Om du får uppgiften att vara ledare på jobbet, då går du också in i den rollen och försöker leda företaget framåt på bästa sätt. När du bildar familj är hela ”Familjen AB” ditt företag och står och faller med de val du gör och inte gör.

4. För att vara en bättre ledare inför barnen är det viktigt att lyssna på dem utan att tolka eller döma. Det är också viktigt att vara tydlig, se till att du ber om det du vill ha och inte om det du inte vill ha. Fokusera på det som är rätt och inte på det som är fel.

5. Kärlek till dig själv, ger kärlek till dina barn, som i sin tur ger kärlek till hela världen.