Eva Rosengren

Eva Rosengren

Eva Rosengren jobbar för Lära för Livet, som är en talarförmedling. Bland deras föreläsare hittar man nästan alla – från den mest folkkäre kändis till forskare och experter inom smala specialområden. Här delar Eva med sig av sina bästa tips på vad man bör tänka på när man anlitar en föreläsare.

1. Ringa in syftet
Vad är syftet med att bjuda in föreläsaren? Syftet kan till exempel vara att inspirera eller att initiera ett utvecklingsarbete. Utgå gärna från frågor som: Vad vill vi ha hjälp med? Var befinner vi oss nu? Vad är det som inte fungerar? En fördel med en extern talare är att de kan se helheten med fräscha ögon. Utifrån syftet formuleras vilket budskapet ska vara.

2. Vilka ska lyssna?
Det har stor betydelse vilka åhörarna är. Det bästa är om alla är med och hör samma talare, och inte bara en person eller en mindre grupp. En ensam eller ett fåtal personer kan inte göra lika stor skillnad som om alla har varit med och fått höra samma budskap.

3. Vilken föreläsare ska man välja?
En kändis, en forskare eller någon annan expert? Detta beror ju på vad syftet är. Kändisar gör ofta sin egen grej. En professionell talare som skräddarsyr ett föredrag kan skapa hög igenkänning så att budskapet går fram tydligt. Lära för Livet kan även hjälpa till med vägledning och rekommendera talare utifrån syftet och företagets behov.

4. Förberedelse
När föreläsaren är vald bokar man in ett möte där företaget får ge bakgrunden, berätta vilka åhörarna är och annat som talaren behöver känna till för att kunna anpassa föreläsningen. Det räcker ofta med en timmes samtal.

5. Avsätt tid för uppföljning
Att anlita en föreläsare bör inte bara vara en investering i pengar, utan man behöver även investera i tid för att kunna göra en ordentlig uppföljning. Den process som föreläsningen sätter igång behöver följas upp, annars är risken att åhörarna känner sig frustrerade och blir uppgivna över att inget förändras i grunden. Särskilt viktigt är det när det handlar om att förändra beteenden eller attityder, som kan ta lång tid. Det finns även föreläsare som erbjuder sig att komma tillbaka och hjälpa till med uppföljningen.

Skribent: Christina Hultman