Stefan Johansson är 52 år, terapeut och entreprenör. Han har sedan mycket tidig ålder haft ett stort intresse för begreppet hälsa och allt som det innefattar. Han har alltid haft ett oerhört intresse för allt som kan få oss att bi friskare och lyckligare. Via bland annat irisdiagnostik, öronakupuntkur och kostrådgivning så har olika former av missbruksbehandlingar blivit en allt större del av hans verksamhet. Här är hans tips på hur man blir en bra alternativmedicinsk behandlare:

1. Helhetssyn
Se människan som en helhet. Det är viktigt att behålla och förstärka det friska i individen för att förebygga sjukdomar. Kosten är också en betydelsefull faktor – den kan såväl bryta ner som bygga upp kroppen.

2. Kontakt
En bra terapeut har förmågan att skapa kontakt med sina klienter.

3. Öppenhet
En bra terapeut är öppen för alla former av kunskaper och har ambitionen att hela tiden lära sig nya saker. Bra tekniker och en förmåga att kombinera dem på bästa sätt är betydelsefullt för att maximera behandlingen.

4. Ekonomin
Det är viktigt att värdera sitt arbete tillräckligt när man sätter sin taxa. Inkomsterna skall ju inte bara täcka de fasta kostnaderna – man skall också ha betalt för den speciella kompetens man har skaffat sig och få utrymme för ytterligare kompetensutveckling.

5. Ingen ”quick fix”
Som terapeut bör man också vara tydlig med att det aldrig handlar om någon ”quick fix”. Att gå in i ett terapeutiskt förhållande kräver engagemang och arbete från såväl klient som terapeut.