Nina Jansdotter3

Att jobba smart i stället för att jobba hårt gör att du i slutändan ändå kan få mer gjort än om du pressar dig själv för hårt.Här följer fem snabba tips från Nina Jansdotter, beteendevetare, som hjälper dig att jobba långsammare men samtidigt smartare. 

1. Träna på att jobba långsammare

Att göra saker långsammare än du brukar är en tränings- och fokuseringssak. Genom att växla tempo upptäcker du ofta saker som du annars skulle gått miste om.

2. Ignorera din simultankapacitet

Fokusera på att göra klart en sak i taget.

3. Välj bort några krav

Vem är det som har satt upp de krav du ställer på dig själv? När du är medveten om vem som har satt upp kraven kan du lättare prioritera.

4. Ta ofta micropauser

Att ta korta pauser när energin tryter gör dig både piggare och mer effektiv.

5. Jobba när du är alert

Anpassa dina arbetstider till de tider under dygnet då du känner dig mest alert.

Av Ida Amrén