Dennis Ariton1

 1. Finn ett ämne som du behärskar, eller en sak du skulle kunna lära andra att behärska (helt eller delvis).

2. Skriv ned de viktigaste stödpunkterna andra behöver känna till för att behärska det du vill lära ut.

3. Stöp om stödpunkterna till fem ”pelare”.

4. Renskriv och be någon annan korrekturläsa för att rätta eventuella fel (det är lätt hänt att bli ”blind” för egen text).

5. Skicka ditt bidrag per mejl på: info@femsnabbatips.se

Av Dennis Ariton