Katja Blomé

Katja Blomé

Fler och fler företag ser fördelarna med att jobba med hållbarhetsfrågor och så kallad Corporate Social Responsibility (CSR). Många väljer att stödja en ideell organisation eller ett projekt för att visa att man är en god samhällsmedborgare och en attraktiv arbetsgivare. Bäst resultat får man förstås om personalen engageras av initiativet! Mer engagemang på arbetsplatsen skapar passion, kreativitet och ambition och samlar sammansvetsade team runt en gemensam vision.

1. Identifiera rätt organisation
Initiativet bör rimligtvis dela företagets grundvärderingar. Bäst resultat uppnås när organisationen kan knytas till företagets kärnverksamhet. Jobbar ni med vård och omsorg? Knyt er till en organisation som jobbar med hälsofrågor.

2. Involvera personalen
Låt samarbetet bli en organisationsfråga och inte en ledningsfråga! Involvera personalen redan från början. Vilka är deras hjärtefrågor? Är medarbetarna med redan vid urvalet kommer de att vara mer engagerade i projektet.

3. Välj långsiktiga samarbeten
Etablera en långsiktig relation i ett strategiskt samarbete. Följ projektets utveckling och resultat. Se hur er investering skapar förändring och gör nytta!

4. Inspirera!
Människor vill beröras och informeras. Underskatta inte vikten av bilder och videos. De flesta organisationer skickar regelbundet information och nyhetsbrev. Se till att dessa når alla i personalen. Bjud in er ideella organisation att berätta om sin verksamhet.

5. Bjud in andra
Sprid ert engagemang och låt det växa genom att bjuda in andra intressenter. Varför inte gå ihop med en viktig kund och gemensamt stötta en ideell organisation? Engagemanget kommer att föra er närmare varandra och sänder tydliga signaler om företagets värderingar.

Katja Blomé, Hungerprojektet