Johan Segerberg2

Att förbereda ett möte är viktigt för att det ska bli produktivt och givande. Det är också viktigt att få en god stämning och ha nära till skratt och beröm. Johan Segerberg leder säljbolaget Key Solutions kontor i Malmö och är proffs på att skapa effektiva möten. Här delar han med sig av fem saker man ska tänka på.

1. Ha en tydlig agenda

För att kunna visualisera mötet innan det sker är det viktigt med en tydlig agenda. På så vis vet du vad du ska säga och vad som ska tas upp.

2. Skapa hög energi

Att se till att skapa en hög energi är viktigt då det ger en vilja att jobba mot ett gemensamt mål. En höjd energi leder också till ett effektivare möte då alla blir på bättre humör.

3. Ledaren skapar stämningen

Kom ihåg att mötets ledare inte bara ska bidra med information utan även inspiration. En bra ledare förlitar sig inte på att gruppen ska skapa hög energi själv. Istället skapar han den.

4. Agera

Känner du att stämningen och energin börjar sjunka? Gör något åt det! Det kan vara allt ifrån att göra någon övning till att visa inspirerande klipp som till exempel kända tal.

5. Se till att alla lämnar mötet inspirerade

Eftersom ingen uppskattar ett möte med låg energi så se till att alla känner sig inspirerade när mötet är över. Att lämna ett möte utan energi leder ofta till en ovilja att agera och göra förändringar. Det kan också leda till att personerna i fråga drar sig för att komma på nästa möte, då de antar att det kommer vara lika tråkigt.

 www.keysolutions.se

Av Henrik Karlsson