Fotograf Claes Rosengren

Fotograf Claes Rosengren

Skillnaden mellan en chef och en ledare är enkel. En chef bestämmer och en ledare inkluderar sina medarbetare. Vill man nå målen på företaget är det därför bättre att vara en ledare, för då jobbar alla lättare mot samma mål. Sami Sulieman, VD för finansbolaget Prescott Lewis delar här med sig av sina fem bästa tips på hur man lättast når målen.

1. Inkludera de anställda
Att som ledare låta medarbetarna vara delaktiga när ni sätter upp mål är viktigt. Det skapar energi och en känsla av ägandeskap. Det är skillnad på att känna till målen och att känna för målen.

2. Informera
Se till att alla vet vad som kommer att hända. Skicka ut lite stolpar som stöd och tankar till alla några dagar innan allt sätter igång.

3. Genomför övningar
Boka en hel- eller halvdag där ni alla gemensamt går igenom olika möjligheter och utmaningar. Be medarbetarna komma med förslag och låt dem få möjlighet att uttrycka sina åsikter.

4. Ledningen/VD bygger en plan
Det är ledningens jobb att sy ihop de möjligheter och planer man kommit fram till. Om medarbetarna får bidra och göra sina röster hörda blir resultatet mycket bättre.

5. Presentera rätt
Presentera planen på ett sätt där medarbetarna känner igen sig. Inkludera gärna deras egna ord och citat som hänvisningar. Då växer de och tror mer på sig själva.

Skribent Henrik Karlsson