Kelly Piena1

Varför söker vi människor bekräftelse? Varför vill vi ha beröm? Varför blir vi beroende? Vad har vi egentligen för behov? Svaret på ovanstående frågor stavas förmodligen ego. Vi styrs av vårt ego i stället för att utgå från vårt genuina jag, vårt sannaste själv. Egot är inte odelat negativt. Det säkrar vår överlevnad och står för en mängd viktiga drivkrafter. Men vi behöver höja vår medvetenhet kring egot så att det inte tar makten i vårt tankesystem. Det är inte alltid vi är medvetna om hur våra tankebanor går eftersom de är så raffinerade till i sin konstruktion.

1. Vilka är dina behov?

Inventera dina behov på olika plan i livet. Kommunicera dem öppet och ärligt med dem som det berör. Vad tydlig med att det inte är krav utan att det är ett behov som du har och att det inte har med andra att göra.

2. Behovet av beröm

Inventera ditt behov av beröm och se vad syftet är med detta behov. Varför behöver du beröm, är det ett behov eller en ren bekräftelse? Fundera på om det kan vara så att du ska ge dig själv beröm för det du är, och göra det utan andras inblandning?

3. Behov av bekräftelse

Alla behöver någon form av bekräftelse. Inventera dina bekräftelsebehov och se om du behöver få dem från andra. Ta reda på varför. Är de sunda? Kommunicera med din omgivning om dina behov. Stora bekräftelsebehov kan bero på att man är otrygg i sig själv. Ställ dig frågan: Är jag trygg, duger jag som jag är?

4. Vad är du beroende av? 

Alla människor har beroenden av något slag. En del är sunda andra osunda. Skriv ner dina beroenden och gå igenom vilka som du tycker är sunda. Det du vill bli av med gör du en plan för hur du ska göra. Beroende i sig självt är en gåva från födelsen, då vi var helt beroende av mor och far. När vi blir vuxna skaffar vi andra beroenden som inte alltid är bra för oss på lång sikt.

 5. Betrakta dig själv

När du gjort dina inventeringar på de fyra punkterna ovan så finns det en sak kvar att göra. Det är att bejaka dig själv och våga se dina styrkor och svagheter utan att döma dig själv. Det är i denna fas som du kan göra den lilla förändring som behövs för att ditt liv, mående och framgång ska ta en ny väg. För att detta ska bli verklighet krävs att du varit ärlig mot dig själv. Men det kan du väl bjuda på?

 

Av Kelly Piena, lifecoach