Jennifer Lind driver Städsällskapet och är kommunpolitiker i Huddinge kommun. Hon träffar människor i möten varje dag och har därför en stor erfarenhet av vad som gör ett möte lyckat. Här delar Jennifer med sig sina erfarenheter och ger fem snabba tips på hur vi kan förbättra våra möten.

1. Öva på medveten närvaro 
Ett bra möte kräver att man är mentalt närvarande. Man ska gå in i ett möte med ett medvetet mål och bestämma sig för att göra mötet lyckat. Det gäller då att veta vad man vill uppnå med mötet och att tänka efter hur man ska göra för att nå dit innan man kommer in i mötesrummet.

2. Var förberedd
Alla lever ett stressat liv och vi måste därför betrakta varandras tid som något värdefullt. För att ta vara på tiden tillsammans hjälper det att i förväg sätta sig in i vilka frågor som kan uppkomma och ta reda på fakta för att kunna besvara dem. Det underlättar ett meningsfullt möte.

3. Lyssna på varandra 
Att vi tycker det är viktigt att alla ska bli hörda beror på att vi lever i en demokrati. Därför är det viktigt att ha samma värderingar i ett mötesrum. Dock händer det ofta att man börjar prata innan någon annan har avslutat sin mening eller att man upprepar samma sak flera gånger utan att verkligen ta del av vad andra säger. Det leder till att alla blir frustrerade och kan inte fatta välgrundade beslut.

4. Ge och ta uppmärksamhet 
Att uppmärksamma andra i ett möte visar på att man är intresserad av att hitta gemensamma lösningar. När man märker att någon inte är helt närvarande kan man påpeka det genom att rikta en fråga till personen, till exempel. Det är ett milt sätt att påminna om vikten av ett lyckat samarbete.

5. Ta eget ansvar 
Man tar sitt ansvar genom att själv uttrycka sina idéer tydligt, ta till sig kritik och följa upp noga. Det blir mycket lättare att fatta gemensamma beslut när man kommunicerar sina idéer och synpunkter tydligt så att andra uppfattar de snabbare. Dessutom krävs det att man tar till sig kritik utan att man försöker försvara sig när det behövs. Efter mötet ska man följa upp noga då det visar på att man är professionellt intresserad.

 

Skribent Patricia Szolnoki