Bengt Alvång2

1. Led för att du har förmågan och därför ansvaret att leda.

Många av de sämsta cheferna är personer som ”gärna vill vara chef”. Sådana strävar ofta efter ROLLEN (för att ge dem självkänsla och betydelse etc.) och inte efter det som rollen skall UTRÄTTA. När Moder Theresa blev ombedd att hålla ett tal på en stor ledarskapskonferens, ställde hon bara två frågor: ”Känner ni era anställda? Älskar ni dem?”

2.  På samma sida – mot samma mål

 Genom att jobba med en uppriktig inställning (alltså inte bara som en slogan på posters i fikarummet) att alla i företaget samarbetar i riktning mot ett gemensamt mål, men med olika roller, så undviker du ineffektiva och stämningsdödande hierarkidistanser i företaget  – och du upptäcker enklare de som inte vill vara med och spela efter samma regler som de andra.

3.  Rättvisa och tydlighet

Var rättvis och tydlig, även om inte alla just då uppskattar det.

4.  Ilska

Var inte rädd för att bli arg, men missbruka aldrig din ställning.

 5.  Ha ett personligt mål

Ha en personlig vision med ditt jobb som du själv verkligen skulle vilja, och tror att du KAN, uppnå inom rimlig tid, och som alla i företaget kommer att vinna på. Det är därifrån du hämtar din kraft.

Av Bengt Alvång

Bengt Alvång driver Fokus rekrytering och Haga rekrytering AB

www.fokus.nu

Han är även författare till boken How to Create Happiness: Cracking the Code of Personal Development