Nina Jansdotter

Nina Jansdotter

Många använder sociala medier som ett nätverksverktyg för karriären. Här kommer några exempel på vanliga fallgropar

1. Man har inte har tänkt ut syftet med att man är med på ett socialt medium och vad man ska göra där.

2. Man tänker inte på att allt kan skärmdumpas, delas och spridas med hög hastighet utan att man har ”kontroll”. Det gäller även sådant som man skriver till sina ”vänner”. Alla kanske inte förstår att det du skrev ansåg du var ”privat”.

3. Man skriver saker i affekt i stundens hetta och som man ångrar sedan.

4. Man använder ironi – vilket lätt kan missförstås även om man använder smileys.

5. Som chef kan det vara en fallgrop att man är vän med den ena personen eller connectad med en annan på LinkedIn och en del kan känna och tro att man favoriserar den andre. Som chef kan det också vara en fallgrop att tro att alla vill vara vän med chefen för att du själv bestämt att du har den strategin att du gärna är vän med alla. Då kanske några känner sig ”tvingade” att vara vän eller följa tillbaka till Twitter, fast de inte vill.

Av Nina Jansdotter, karriärcoach och författare