Eva Rosengren

Eva Rosengren

Varför ska du hyra in en extern föreläsare? Det finns många anledningar till och värden med att anlita en extern förläsare. Eva Rosengren, affärsutvecklare på Lära för Livet AB tipsar:

1. Både personal och ledningsgrupp kan uppfatta information och budskap effektivare om det framförs av en extern föreläsare som kanske dessutom har spetskompetens inom ett visst ämnesområde.

2. En extern föreläsare kan framföra budskap och information på ett professionellt sätt och förankra det hos åhörarna med både humor, allvar och inte minst aktiva övningar. Då kan nya arbetssätt implementeras på ett bättre sätt och personalen kan uppleva mer arbetsglädje.

3. En extern föreläsare kan ge en gemensam upplevelse som stärker teamkänslan och öppnar för fortsatta diskussioner med koppling till innehållet på ett aktivt sätt.

4. En extern konsult kan se med öppna ögon på processer som fastnat i låsta strukturer.

5. En namnkunnig föreläsare stärker företagets varumärke.

www.laraforlivet.se