Agneta+Oreheim

1.Visioner är skapande
Utan visioner stannar vi. Visioner behövs som den drivande aktiva motorn till att skapa – uppåt, framåt, vidare.

2. Visioner fungerar som en magnet
Med en tydlig, stark positiv vision väl förankrad i hjärtat så kan vi inte annat än nå målet. Oavsett tidsperspektivet så är själva övertygelsen om uppnåendet av visionen det som – förr eller senare – alltid för oss till målet.

3. Visioner har en positiv ”skygglapps-funktion”
När vi vet vart vi är på väg låter vi oss inte störas av så mycket hinder som dyker upp på vägen – oavsett om det är människor, stress eller oönskade omständigheter. Vi kommer snabbt på banan igen. Vi inser vårt värde och prioriterar visionen genom att ofta och tydligt sätta gränser, eftersom visionen är viktig för oss.

4. Visioner kommer inifrån
För att en vision skall ha verklig kraft måste den komma inifrån oss – som ett ”positivt tvingande driv”. Det har inget med att på ett intellektuellt och förnuftsmässigt sätt bestämma sig för något. Man bara kör – och kan inte annat!

5. Visioner ger glädje och kraft – och är därför rena hälso- och energikicken
Uppfylld av en inspirerande vision så är vi motståndskraftiga mot allsköns negativ påverkan. Vi lever i glädje!

Agneta Oreheim