Catharina Sjögren Foto Nina Grabavac

Catharina Sjögren
Foto Nina Grabavac

Catharina Sjögren är VD och ledarskapscoach på Coacheffect i Malmö. Här delar hon med sig av sina tips för personlig marknadsföring:

1. Skapa din egen säljpitch; dvs. din egen ”hisspresentation”. Du skall hinna presentera dig själv på ett attraktivt sätt för en person från det att du möter en person när du kliver in i hissen, tills dess att ni kliver ut från hissen 10 våningar senare. Det skall vara enkelt för personen du presenterat dig för att sätta dig i ett ”fack” och återge vem du är, vad du kan och vad du vill.

2. 30-sekundersregeln – var kärnfull. Du har 30 sekunder på dig att väcka nyfikenhet och intresse, så var tydlig samt kärnfull. Testa gärna din presentation på någon du har förtroende för. Använd hellre tre ord än 500.

3. Våga marknadsföra dig själv. Säg inte ”jag har jobbat lite inom detaljhandeln, säg istället jag har arbetat 15 år inom detaljhandeln. Det är inte skryt utan fakta och mycket mer intressant för den som lyssnar. Om det känns svårt att prata om dina styrkor, låtsas att du ber din chef beskriva dina styrkor.

4. Skapa en upplevelse. Tänk dig själv som en produkt. Vad skall mottagaren uppleva? En exklusiv produkt, en effektiv och kostnadseffektiv produkt, energisk, energisparande… Vad är upplevelsen och vad får mottagaren om de väljer just dig? Tänk, är du en Mercedes eller en FIAT? Båda märkena har för- och nackdelar, men du måste veta vad det är du försöker sälja in.

5. What’s in it for me? Den frågan ställer sig alltid motparten (medvetet eller omedvetet). Så var tydlig med vad du kan tillföra. Den som lyssnar ska få svar på frågan ”What´s in it for me? Det är samma sak som när en reklambyrå marknadsför en ny produkt, till exempel en bil. Vad vinner jag på att köpa just den bilen?

www.coacheffect.se