Maria Himmelsjö1

Ser du dig själv som något trasigt som behöver lagas eller någon som är perfekt och i en ständig föränderlig och förbättrande process? Här är fem snabba tips om personlig utveckling:

1. Du behöver vara detektiv och verkligen iaktta dig själv. Vad har du för mönster? När händer vad? Vad är det i ditt liv som inte fungerar? När blir du rädd? När vill du fly från en plats eller slippa känna en känsla genom att t.ex. äta, ha sex eller hänga på Facebook? Vad blir du irriterad på hos andra? Det är ofta en nyckel till något i ditt inre som är möjlig arbeta med. Det man tror är delar av ens personlighet kan vara ett negativt mönster som faktiskt går att bli av med. Skriv ner det du ser och upplever och tala med din terapeut om det, så ni kan se vad ni ska gå vidare och jobba med.

2. Beroende på vad du vill ta itu med: det är inte säkert att dina första trevande försök till läkning fungerar. Du kanske inte får riktigt förtroende för terapeuten? Om det så är din första, andra eller tionde terapeut och du inte får igång ett gott samarbete; hitta en ny. Det är ditt liv och det är du som betalar med din tid, din energi och dina pengar. Ett tips är att fråga runt i bekantskapskretsen. Det handlar om att prova olika, många olika. Eller att du under resans gång byter. Ibland ligger det något ytterligare som du behöver undersöka bakom det du började med och då kan en annan typ av behandling fungera bättre. Det finns en uppsjö av terapeuter och terapier, både sådana som utövas av psykologer och andra som utövas av alternativa terapeuter. Vetenskapligt forskat på eller inte, så handlar det till syvende och sist om vad som fungerar för dig. Vad ger dig en inre lättnad och frid? Vad för dig framåt?

3. Idag är marknaden översvämmad av självhjälpsböcker och skildringar om personlig utveckling. Använd dessa som en inspiration, aldrig som en måttstock på ditt eget växande. Många av dem skildrar ett tidsavgränsat skeende, annars skulle ju boken bli evighetslång. Läs dem bara för att få en knuff i rätt riktning och undvik att jämföra dig med någon annan.

4. Ja, det tar tid att bli hel och att läka, ofta lång tid. Att ta ”bebissteg” är att rekommendera. Det har tagit lång tid att komma dit du är idag med dina etablerade mönster så ge dig själv tid. Gör då och då uppehåll och iaktta dig själv. Väx i ditt nya jag och gläds åt dina framgångar. Fortsätt sedan att arbeta med din personliga utveckling när du upplever att det behövs.

5. Hur vet man att man är färdig? Har du en målbild som du vill uppnå? Kanske vill du helt enkelt känna inre frid och vara mer närvarande i nuet. Kunna handskas bättre med stress? Dras du med en fobi som du vill slippa? Var öppen för att även målbilden förändras under arbetets gång. Att växa som vuxen är förenat med både smärta och glädje, – tänk att jag kan må så här bra! Karin Boye diktade ”visst gör det ont när knoppar brister” och den utslagna blomman är en underbar belöning och verkligen något att sträva efter.

Av Maria Himmelsjö