Nina Jansdotter Fotograf: Jens C Hilner

Nina Jansdotter
Fotograf: Jens C Hilner

När du söker jobb får du ofta ange dina referenser i ansökan eller lämna referenser senare i förloppet på begäran. Dessa har betydelse för dina chanser att få jobbet i slutändan. Här kommer några tips på hur du kan göra:

1. Bästa referensen just här och nu
Passar sina referenser till just det jobbet som du ska söka vid det här tillfället? Vem eller vilka är relevanta att ange som referenser? Om det har gått mer än fem år sedan ni hade med varandra att göra så välj en färskare referens som känner dig mer som du är i dag.

2. Gäller uppgifterna?
Vad har hänt sedan sist du sökte jobb? Är referenserna som du har angett tidigare kvar på sina respektive jobb? Stämmer alla kontaktuppgifter fortfarande? Om det har gått lång tid sedan ni hade kontakt sist så kan det vara idé att kontakta dem via telefon eller mail för att kolla detta och för att fråga igen om det är ok att bli kontaktad. Då har referensen samtidigt fått en liten förvarning om att någon eventuellt kommer att kontakta dem snart och kan förbereda sig lite om så behövs.

3.Vad kommer referensen att säga?
Det som referensen kommer att säga till den som ringer och vill ha information om dig och din kompetens kan du inte kontrollera, men ställ gärna frågan om hur referensen uppfattade dig och din kompetens, starka och svaga sidor, etc.
och jämför med hur du själv ser på det och vad andra har sagt. Jag vill tro att du i de flesta fall får ett ärligt svar.

4. Följ referenserna i sociala medier
Att följa dina referenser i sociala medier är ett tidseffektivt sätt att hålla kontakt med dem och att de också får lite koll på dig och det du gör om de följer dig tillbaka, vilket många brukar göra om man engagerar sig på deras sidor.

5. Tacka referensen
Kom ihåg att tacka dina referenser för att de ställer upp för dig. Om du fått ett jobb delvis för att någon varit en bra referens så är det trevligt om du visar uppskattning i form av en blomma, choklad eller på annat sätt berättar att man uppskattat hjälpen. Sådant sprider positiva ringar på vattnet i nätverket.

Av Nina Jansdotter