Jennifer Lind

Jennifer Lind

Forskning pekar på att 90 % av det som sägs när man möter någon försvinner. Detta är något som gör att det är viktigt att snabbt följa upp mingel och nätverkande med personliga möten. Men hur nätverkar man och minglar man bäst? Här ger Jennifer Lind, kommunpolitiker och VD för Städsällskapet sina bästa tips.

1. Marknadsför
Se personnivån. Samtala inte enbart utifrån dig själv utan marknadsför även anställda och ta sikte på kontakters kontakter, då merparten av alla resultat kommer genom dem och inte genom de närmaste vännerna.

2. Syfte
Ha en klar bild av vad det är du vill få ut och vad du vill förmedla. Anpassa och vinkla materialet efter varje unikt tillfälle.

3. Mål
Se vad som är företagets mål och fastna inte i vad du själv tycker och hur situationen ser ut just idag.

4. Ta hjälp
Använd kollegor och bekanta som kanske är mer sociala för att öppna upp och introducera dig.

5. Våga
Se nätverken utanför den sociala delen och fastna inte i nätverk som blivit mer sociala än berikande och givande på det affärsmässiga planet. Våga gå på nya kurser och delta i sammanhang som kanske inte är direkt kopplade till ditt område.

www.stadsallskapet.se

Skribent Andreas Melin