Kelly Odell

Kelly Odell

Kelly Odell har kallats ”prästen som blev företagsledare”. Han har haft en rad toppbefattningar på stora börsnoterade bolag och idag är han fristående föredragshållare, ledningscoach och strategikonsult. Här tipsar han om hur du når framgång under det nya året:

1. När du ska skapa något av värde så räkna med att det är svårt och att det kräver hårt arbete, ofta under lång tid. Det kan gälla till exempel en målning, en relation, en karriär eller ett helt liv. Se upp för enkla lösningar!

2.  Låt inte pengar vara den primära drivkraften, utan arbeta för att det är intressant, för att det ger något och är stimulerande. Ha tillit till att det löser sig med pengarna.

3. Engagera dig i någon ideell verksamhet på fritiden. Ge helhjärtat av din tid och kraft. Det kan vara en förening, ett lokalt projekt, en hjälporganisation eller något som du själv vill driva i gott syfte.

4. Livet är summan av alla små stunder, och de stunder som har varit kommer aldrig igen. Gör det bästa av den stunden som är just nu. Framtiden kommer till stor del att vara resultatet av hur du har hanterat alla dina stunder hittills.

5. Tänk med bestämdhet att du vill vara lycklig och att du förtjänar det. Det är en bra utgångspunkt och kan leda till att du tar beslut i rätt riktning sedan.

Av Kelly Odell – författare till boken Mänskligt Ledarskap

http://www.astrakan.se/ovrigt/kelly-odell