Nina Jansdotter och Beate Möller

Nina Jansdotter och Beate Möller

Under tiden du söker arbete kan en och annan fallgrop dyka upp. Fällor som hindrar dig i ditt arbetssökande. Viktigt är att du är observant på dessa och gör vad du kan för att undvika fällorna. Det medverkar till att du håller din energi och ditt arbetssökande på en konstruktiv nivå. Då känner du dig trygg och därmed stärks din självkänsla. Här tar vi upp några av de fallgropar vi ser som de viktigaste att bli medveten om.

1. Bli medveten om hur din självkänsla mår. Om självkänslan är låg resulterar det ofta i att du exempelvis tar förlusten av ditt arbete hårt. Se till att du har en annan etikett än arbetssökande fastnålad på dig. Hitta en bild som beskriver dig på ett annat sätt, exempelvis att du arbetar som volontär. Det är viktigt att du ser på dig själv som en egen individ med egna behov, drömmar och mål. En stabil självkänsla hjälper dig på vägen.

2. Undvik att bli systemifierad. När du förlorat ditt arbete, ta på ett tidigt stadium reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetssökande. Du behöver ta dig ur arbetslöshetskollektivet och Arbetsförmedlingens system. Ju längre du är inne i systemet ju mer ökar risken att du tappar framtidstro och konstruktivt tänkande. Det hindrar dig från att hitta ett nytt arbete.

3. Håll koll på hur många arbeten du sökt. Söker du för många arbeten på kort tid så blir det svårt att vara fokuserad i ditt arbetssökande. Håll koll på vilka jobb du sökt. Risken finns annars att när en arbetsgivare ringer har du tappat kontrollen och låter förvirrad när du svarar.

4. Undvik att tappa din handlingskraft och jobba på att fylla på med ny kraft. Var observant på om du exempelvis börjar tappa dina rutiner och vänder på dygnet. Det är viktigt att du hittar ditt sätt som ger dig ny energi. Du behöver känna dig stark så du till exempel vågar ringa en arbetsgivare och utöka ditt nätverk.

5. Var kapten på din egen båt. Vi är vana vid att någon annan hjälper till med både det ena och andra. ”Det är samhällets fel att jag inte får ett nytt arbete”. Undvik att tro att någon annan ska serva dig med ett jobb. Ta tag i din egen situation. Se till att du är kapten på din egen båt. Det är du som styr mot nya möjligheter och mål. På så sätt växer du också som människa och stärker din självkänsla. Du litar på dig själv i stället för att lägga ditt liv i andras händer.

Beate Möller och Nina Jansdotter
Författare till boken Arbetslös men inte värdelös – så behåller du din självkänsla som arbetssökande.

 

image