Malin Hankin

Malin Hankin

Här presenterar copywriter Malin Hankin från HankinCopy fem frågor som du bör ha svaren på när du skriver och innan du publicerar en kommersiell text.

1. Vad vill jag uppnå med den här texten?

2. Vilken information/vilka argument ska lyftas?

3. Vad går hem hos målgruppen?

4. Funkar texten med sammanhanget den ska verka i?

5. När jag är klar: Förmedlar texten mitt budskap på bästa möjliga sätt? Om inte – ändra, flytta, inflika, förtydliga, snygga till!

Skribent Nina Jansdotter