Cathrin Frisemo

Cathrin Frisemo

Att söka jobb via sociala medier kan tyckas ovant eller främmande för många. Men faktum är att många företag idag letar och anställer folk via olika sociala medieplattformar. Det går också allt mer till att man får skapa sig ett jobb. Att ha en digital kompetens är också en nödvändighet i dagens arbetsliv, och den får du genom att ”hänga” på Internet och i sociala medier. Cathrin Frisemo, entreprenör och författare till boken ”WIFL 2.0 – Din guide till det digitala arbetslivet”, ger oss några bra och väsentliga tips för att öka chanserna till ett jobb via sociala medier.

1. Städa upp dina sociala fotspår/profil
Det är som sagt många potentiella arbetsgivare som kollar upp ens profil inom diverse plattformar. En tveksam festbild är kanske inte det som ger bäst bild av dig som person. Inlägg med ett ogenomtänkt uttalande bör raderas. En bra tumregel är: Skulle du säga det du har skrivit personligen till någon? Det som skrivs kan också missuppfattas eller tas ur kontexten, så var noga i hur du uttrycker dig. Tvekar du om inlägget ska läggas upp – Låt bli! Men alla kan också göra misstag, och det är helt ok bara de inte upprepas.

2. Var kreativ både digitalt och analogt
I och med den digitala revolutionen kan ett CV i den digitala sfären ta helt nya former. Här finns utrymme för att vara kreativ. Du kan exempelvis göra ett digitalt visitkort eller blogg som beskriver dig och dina egenskaper, eller som visar på arbete du har gjort. Eller skapa en kanal på Youtube som visar upp dina egenskaper eller färdigheter.

3. Nätverka digitalt
Alla sociala plattformar med sin omfattande räckvidd skapar en väldigt stor möjlighet till nätverkande online om det görs på rätt sätt. Tänk dock tillbaka på punkt ett i denna lista. Använd vänner från Facebook, följ potentiella intressenter på Twitter, skaffa kontakter på LinkedIn. Var aktiv i olika trådar och i olika communities och dela dina kunskaper i olika diskussioner. Möjligheterna är många.

4. Jobba via internet
Numera finns det även jobb som helt kan utföras över internet. Ett vanligt yrke där folk anställs via internet eller sociala medier är till exempel översättare. Att jobba som ”virtual assistant” är också ett sätt att jobba via nätet. Där finns ett flertal andra jobb som dessa och därför gäller det att vara nytänkande. Eller skapa ditt jobb utifrån de behov som du ser finns när du ”hänger” på nätet. Vilket också leder till nästa punkt.

5. Jobb utomlands
Det globaliserade samhället har gjort våra nätverk och nätverkande internationellt. Det är nu enklare att leta efter jobb internationellt. Du behöver inte ta dig till andra sidan världen, även om kanske någon söker en person som just dig i något annat land. Du kanske inte ens behöver lämna rummet. Koppla denna punkt till den föregående genom att jobba utomlands via internet fastän du bor i Sverige!

Skribent Jesper Mårtensson