Angeli Sjöström Hederberg

Angeli Sjöström Hederberg

Att kombinera egenföretagande med familjeliv borde vara den mest naturliga saken i världen, men det finns inga självskrivna recept för hur man som entreprenör på bästa sätt kombinerar sin företagarvardag med en vardag bestående av barn och familj. Egenföretagaren Angeli Sjöström Hederberg, som skrivit boken ”Föräldraprenörskap”, delar med sig av tipsen för dig som vill kombinera företagande och familjeliv.

1. Betrakta föräldrarollen som en möjlighet till fördjupad självkännedom
Att få barn är ett utmärkt tillfälle att stanna upp och reflektera över hur du vill leva ditt liv. Hur ser din individuella kombination av företagande och familjeliv ut?

2. Samarbeta med andra föräldrar
Som förälder är det ofta lätt att knyta nya kontakter, men för att få ihop vardagen som föräldraprenör är det ofta nödvändigt att även samverka med andra barnfamiljer. Hjälp varandra med barnpassning när det behövs, satsa på samåkning och hitta lösningar som gör att ni får ihop vardagen och kan kombinera familjeliv och företagande på bästa möjliga sätt.

3. Systematisera och strukturera din företagartillvaro
Som förälder är tid ofta din största bristvara. Satsa därför på att skapa en fungerande struktur för ditt företagande som gör att du inte ständigt behöver uppfinna hjulet på nytt. Skapa en struktur som gör att du kan jobba smart och spendera så mycket tid som möjligt med dina barn.

4. Bli bättre på att prioritera din tid
Att bli förälder betraktas ofta som ett hinder för en effektiv företagartillvaro, men Angeli Sjöström Hederberg menar att föräldraskapet i mångt och mycket kan fungera som en katalysator för entreprenörskap, inte minst eftersom behovet av att prioritera sin egen tid blir så tydligt. Det leder ofta till att föräldraprenörer i första hand ägnar sig åt aktiviteter som genererar intäkter och driver affären framåt.

5. Gå din egen väg, det finns inget rätt eller fel
Några föräldraprenörer startade företag under sin föräldraledighet, andra när barnen blivit större. Somliga separerade arbetslivet från familjelivet, medan andra drev företag tillsammans med sina barn. Vissa mötte motstånd från omgivningen, andra funderade inte ens på att det kunde uppfattas som normbrytande att vara föräldraprenör. Det finns med andra ord inte ett färdigt recept på hur man bäst hanterar vardagen som föräldraprenör.

 

Skribent Annika Wihlborg