Kelly Odell

Kelly Odell

Efter ett par år som chef är det lätt att framgången stiger dig åt huvudet, den kan få dig att betrakta dig själv som lite bättre än alla andra. En avgörande framgångsfaktor för alla chefer är att värna om och behålla sin ödmjukhet, annars riskerar du att underminera medarbetarnas förtroende för dig som ledare, tipsar Kelly Odell, föreläsare och utbildare inom ledarskap och förändring och författare till Mänskligt ledarskap-10 budord för den (o)fullständige ledaren.

1. Dra i handbromsen
Om du känner på dig att du håller på att förlora ditt ödmjuka förhållningssätt är det hög tid att dra i handbromsen, säger han och påminner om att ingen människa är tillräckligt kompetent för att klara sig utan andra människors hjälp och synpunkter. Om du bara litar till din egen förträfflighet kan du räkna med att så småningom krascha i din chefsroll, det är en säker väg mot misslyckande.

2. Lita till medarbetarnas kompetens
En chef måste kunna lita till andras kompetens och vara tillräckligt ödmjuk för att be om hjälp när det behövs. Ytterligare en viktig ingrediens i ödmjukheten är att ta sig tid till att verkligen lyssna aktivt på vad andra människor har att säga, även om du inte håller med dem så är det farligt att vara så övertygad om förträffligheten i dina egna åsikter att du inte ens är öppen för andra människors synpunkter och tankar.

3. Akta dig för ”Proffsfjäskarna”
En ödmjuk person är klar över sina egna styrkor, men också tillräckligt storsint för att förstå sina egna svagheter. Chefer omges ofta av människor som av olika skäl inte vågar vara uppriktiga mot sin chef. Dessa individer, som inte tvekar att smickra och undertrycka sina ärliga åsikter, är en slags ”Proffsfjäskare”.

4. Omge dig med sanningssägare
Ett långsiktigt överlevnadstips är därför att omge dig med sanningssägare, medarbetare och mentorer som vågar vara helt uppriktiga och dela med sig av sina ärliga åsikter om saker och ting. Sanningssägarna i en organisation är ofta seniora medarbetare som har merparten av sin karriär bakom sig. De har inget att riskera och vågar därför dela med sig av sina åsikter. Dessa individer, som till och med vågar säga saker som inte känns särskilt behagliga att ta in, är en värdefull resurs för chefer som värnar om sin ödmjuka sida och förmågan att behålla båda fötterna på jorden.

5. Sök dig till miljöer där du är en i mängden
Sök upp miljöer där du är en i mängden, sammanhang där du inte sticker ut i egenskap av chef. Det kan vara alltifrån din lokala fotbollsförening till andra föreningar eller sociala sammanhang där du tillåts verka frikopplad från din roll som chef. Den här typen av sammanhang är välgörande för chefer eftersom det påminner dem om att även de är människor med svagheter och brister, precis som alla andra.

Skribent Annika Wihlborg