Jonas Bågeman

Jonas Bågeman

För att affärsnätverkande verkligen ska ge utväxling så tror jag att man måste jobba strategiskt och stundtals selektivt. Här ska vi titta på en typ av nätverk som kallas referensnätverk. Ett exempel på ett sådant är BNI, där jag själv är medlem. Generellt sett är alla nya kontakter lika med nya möjligheter – och de kan för båda parter visa sig vara mycket värdefulla på kort eller lång sikt. Men, ska man som ett starkt nätverksteam jobba strategiskt tillsammans för att ens referenser ska leda till affärer, tror jag att man måste ha vissa grundstenar klara:

1. Man måste tycka om varandra som personer. Detta kan tyckas självklart, men ibland försöker man tvinga personer att jobba tillsammans. Det kan fungera på kort sikt, men det kommer med stor sannolikhet vare sig bli långsiktigt eller djupgående.

2. Vi bör befinna oss inom samma område, fast inte i direkt konkurrens med varandra. Om vi befinner oss inom samma område, kommer våra enskilda möten innehålla frågeställningar som den andra närverkspartnern kan erbjuda eller komplettera med.

3. Man bör springa åt samma håll, det vill säga mot samma typ av organisationer och företag. För att vi ska kunna referera in varandra med kvalité och med rätt tajming, bör vi jobba med/mot samma typ av organisationer; det kan vara samma bransch eller samma storlek på företag.

4. Vi bör träffa samma personer med samma typ av befattningar, och ha med oss liknande frågeställningar. Om jag träffar beslutsfattare så bör min nätverkspartner också göra det. Annars kommer naturliga inspel, så kallade ”inkrattningar” inte att ske i rätt tidsskede. Som exempel tar vi om jag pratar om utveckling av medarbetare/chefer, så bör min nätverkspartner också göra det. Om jag erbjuder tjänster inom rekrytering/bemanning och min nätverkspartner erbjuder tjänster som medarbetarsamtal, kommunikation och kompetensutveckling, så har vi båda samma fokus, det vill säga utveckling och effektivitet för organisationen – dock kommer vi in i olika skeden.

5. Båda parter ska genom samarbetet/partnerskapet kunna tjäna pengar. Kan liksom punkt 1 ses som självklart, men kan inte detta snabbt och tydligt identifieras, bör man leta efter annan nätverkspartner.

Jonas Bågeman